Matrícula tancada

Màster en
Musicoteràpia Transcultural

Formació apassionant que et despertarà noves formes de viure i sentir

3ª Edició

Requisits d'Admissió

– Titulació universitària vinculada a Ciències de la Salut, Psicologia, Ciències de l’Educació, Musicologia, Humanitats, Pedagogia, Ciències Socials, Arts Escèniques, Belles Arts, Estudis Superiors de Música. Qualsevol altra titulació és també vàlida.
– Hi ha la possibilitat que hi hagi persones sense titulació que per qüestions professionals o personals vulguin accedir a aquests estudis. En aquest cas, només podran matricular-se als Cursos de Postgrau obtenint certificat d’assistència però sense obtenir titulació. En cap cas podran matricular-se al Màster complet.

Informació sobre la matrícula al màster

En el curs 2021-2022 es realitzarà:

  • Curs de Postgrau en Musicoteràpia Intercultural

  • 15 ECTS corresponents a les assignatures de: Supervisions pràctiques i self-experience, Pràctiques Externes i Treball final de Màster (aquests ECTS només són matriculables pels estudiants que han realitzat el 1r curs).

    Nota: Els estudiants que es matriculin per primera vegada d'aquests Estudis de màster, només podran optar a matricular-se del Curs de Postgrau en Musicoteràpia Intercultural. Al matricular-se al màster es redirigirà la matrícula al Curs de Postgrau.

  • En el curs 2022-2023 es realitzarà el Diploma de Postgrau en Musicoteràpia (Curs de Postgrau en Musicoteràpia + Curs de Postgrau en Musicoteràpia Comunitària).

    *Sempre que s'assoleixi el nombre mínim dels estudiants

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: a partir de l'1 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs. 
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de preinscripció que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). 

Matrícula tancada
eventis